The River

Dimensiuni: 100x140 cm

Pret: 3200 lei

VANDUT

A Winter Journey

Dimensiuni: 100x150 cm

Pret: 2700 lei

VANDUT

Earth Geode

Dimensiuni: 80x125 cm

Pret: 2500 lei

VANDUT

Orchid Dream

Dimensiuni: 80x120 cm

Pret: 1700 lei

The Sunset

Dimensiuni: 76x100 cm

Pret: 1600 lei

Blooming Orchid

Dimensiuni: 60x90 cm

Pret: 1400 lei

Orchid Deepness

Dimensiuni: 60x90 cm

Pret: 1400 lei

Grapes

Dimensiuni: 60x90 cm

Pret: 1400 lei

The Woman

Dimensiuni: 76x100 cm

Pret: 1500 lei

Herbal Smell

Dimensiuni: 60x90 cm

Pret: 1400 lei

Autumn Mood

Dimensiuni: 60x80 cm

Pret: 1200 lei

Shadows

Dimensiuni: 100x100 cm

Pret: 1800 lei

VANDUT

The Crowd

Dimensiuni: 100x100 cm

Pret: 1800 lei

Amber Perfume

Dimensiuni: 50x70 cm

Pret: 600 lei

VANDUT

Flying Fish

Dimensiuni: 50x70 cm

Pret: 600 lei

VANDUT

Fire Flames

Dimensiuni: 50x70 cm

Pret: 600 lei

Obsidian

Dimensiuni: 50x70 cm

Pret: 600 lei

VANDUT

Yin Yang

Dimensiuni: 100x140 cm

Pret: 2100 lei

City at Noon

Dimensiuni: 50x70 cm

Pret: 1200 lei

Sunset in the City

Dimensiuni: 60x80 cm

Pret: 1400 lei

VANDUT

Sunrise in the Forest

Dimensiuni: 50x70 cm

Pret: 1200 lei

The Veil

Dimensiuni: 76x100 cm

Pret: 1800 lei

Forest Mood 1

Dimensiuni: 76x100 cm

Pret: 1400 lei

Forest Mood 2

Dimensiuni: 76x100 cm

Pret: 1400 lei

Feelings

Dimensiuni: 50x70 cm

Pret: 1200 lei